Σχολή Ναυπηγών - Βάρνας

Θεμελιώδη και γενικά θέματα μηχανικής:

Υπολογισμός μεταβολών, Υλικοτεχνική επιστήμη, Φυσική, Χημεία, Μηχανική, Αντοχή υλικών, Εφαρμοσμένη γεωμετρία και γραφικά μηχανικής, Υπολογιστικά γραφικά, Υδροδυναμική πλοίων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων, Ηλεκτρολογία και ηλεκτρονικά στοιχεία μηχανής, Ιστορία μηχανολογίας.

Καταρτισμένη ειδίκευση:

Θέματα που σχετίζονται με τη μελέτη της θεωρίας και των μεθόδων σχεδιασμού, της τεχνολογίας της ναυπηγικής και επισκευής πλοίων, καθώς και τα χαρακτηριστικά των λειτουργιών και της διαχείρισης σε ναυπηγική και επισκευή πλοίων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων. Τα προαιρετικά μαθήματα επιτρέπουν στους σπουδαστές να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε πεδία σχετικά με τη βιομηχανική διαχείριση, την ανάλυση συστημάτων στο σχεδιασμό πλοίων και ναυπηγικών δομών, τον τεχνολογικό εξοπλισμό στη ναυπηγική βιομηχανία, τα βασικά στοιχεία της επισκευής πλοίων κλπ. Παρέχονται εξαιρετικές συνθήκες για την εκπαίδευση των φοιτητών στη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και υπολογιστών: Συστήματα CAD για το σχεδιασμό και την κατασκευή πλοίων και θαλάσσιων δομών. Η έδρα της Ναυπηγικής διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με εταιρείες – δυνητικούς εργοδότες των αποφοίτων και παρέχει δυνατότητες πρακτικής κατάρτισης, υποτροφιών και μελλοντικής απασχόλησης σε ναυπηγεία και θαλάσσιες εγκαταστάσεις.

Παρέχεται δυνατότητα μετακίνησης των φοιτητών και δυνατότητες μερικής εκπαίδευσης σε άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, οι σπουδαστές παρακολουθούν μαθήματα για τη βελτίωση της αγγλικής γλώσσας, αλλά και ναυτιλιακά αγγλικά κατά τη διάρκεια επτά εξαμήνων, όπου  και εξετάζονται συνολικώς. Έχουν πληθώρα ευκαιριών για διάφορες δημιουργικές έξωακαδημαϊκές δραστηριότητες.

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Σταδιοδρομία:

Οι μηχανολόγοι μηχανικοί ναυπηγοί καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας σε:

  • Οργανισμούς σχεδιασμού και έρευνας στη Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο
  • Εταιρείες ναυπηγικής και επισκευής πλοίων
  • Εξειδικευμένες θαλάσσιες εκπαιδευτικές οργανώσεις
  • Εταιρείες κατασκευής θαλάσσιων εγκαταστάσεων, όπως θαλάσσιες εξέδρες και πλατφόρμες για εξόρυξη πετρελαίου
  • Φορείς εποπτείας και πιστοποίησης (νηογνώμονες, ναυτιλιακή διοίκηση, οργανισμοί πιστοποίησης κ.λπ.)
  • Τη διαχείριση και οργάνωση της ναυτιλιακής οικονομίας
  • Άλλοι κλάδοι της βιομηχανίας μηχανημάτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Οι σπουδαστές που έχουν αποφοιτήσει από το Πολυτεχνείο με τίτλο Bachelor δύνανται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην ίδια ειδικότητα για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου. Στη Βουλγαρία το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών – Ναυπηγών ανήκει αποκλειστικά στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βάρνας – Πολυτεχνείο Βάρνας –     Σχολή Εμποροπλοιάρχων

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επαγγελματικός προσανατολισμός: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Επαγγελματική ειδίκευση: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΝΑΥΠΗΓΟΣ

Ακαδημαϊκός τίτλος: BACHELOR

Μορφή ακαδημαϊκής εκπαίδευσης: ΠΛΗΡΗΣ

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη / 8 εξάμηνα

ΓΛΩΣΣΑ:

Βουλγαρικά

Αγγλικά

Call Now Button