Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ε.Ε. (2014-2020) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Το ERASMUS+ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μέτρων που αποσκοπούν στη στήριξη των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην προώθηση της κινητικότητας και της ανταλλαγής των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού τους.

Το 2013, το Πολυτεχνείο Βάρνας έλαβε μέρος στο σχέδιο Erasmus 2014-2020 και είναι επίσημο μέλος του προγράμματος ERASMUS+.

Αυτό προσφέρει στους φοιτητές χρηματοδότηση για ανταλλαγή σπουδών για 3 έως 12 μήνες στα πανεπιστήμια-εταίρους μας σε ολόκληρη την Ευρώπη ή για πρακτική άσκηση που διαρκεί μεταξύ 2 και 12 μηνών.

Διαδικασία εγγραφής για τους φοιτητές του προγράμματος Erasmus+.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους εισερχόμενους φοιτητές είναι έως και 30 Ιουνίου για χειμερινό εξάμηνο και έως 30 Νοεμβρίου για το εαρινό εξάμηνο.

Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι για να εισαχθούν σαν φοιτητές Erasmus στο Πολυτεχνείο της Βάρνας θα πρέπει να αποστείλουν e-mail στο erasmus@tu-varna.bg
Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να κατατεθούν στα αγγλικά από το Διεθνές Γραφείο του πανεπιστημίου καταγωγής του αιτούντος:

  • Έντυπο αίτησης (με φωτογραφία).
  • Learning Agreement σε 2 αντίγραφα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τους συντονιστές του προγράμματος Erasmus.
  • Φωτοτυπία της ταυτότητας ή και του διαβατηρίου, καθώς και 3 φωτογραφίες διαβατηρίου.

 

Θα πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση:

Πολυτεχνείο Βάρνας Γραφείο Erasmus
1st Studenska street
9010 Varna Bulgaria
Tel. + 359 52 30 24 42
Eng. Sergey Dimitrov

 

Οι φοιτητές θα πρέπει να κατέχουν την κάρτα υγείας πριν φτάσουν στη χώρα διαμονής.
Οι φοιτητές Erasmus δεν πληρώνουν δίδακτρα, αλλά θα πρέπει να πληρώσουν για τη διαμονή τους, η οποία πρέπει να διευθετηθεί με την βοήθεια του γραφείου μας Erasmus.