Το Πολυτεχνείο της Βάρνας είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Οι διεθνείς πιστοποιήσεις του αποδεικνύουν ότι η Σχολή Εμποροπλοίαρχων Βάρνας είναι ένα ίδρυμα με κύρος και οι κάτοχοι του Πτυχίου της Σχολής είναι άρτια προετοιμασμένοι για την διεθνή αγορά.