ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ KONTA ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ.

Έχουμε την τιμή να είμαστε οι πρώτοι αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι του Πολυτεχνείου της Βάρνας, έχοντας πρόσβαση σε όλες τις συνεργαζόμενες με το Πανεπιστήμιο εταιρείες. Το γεγονός αυτό ωφελεί τους σπουδαστές μας, καθώς είναι εκείνοι που επιλέγονται διαχρονικά από τις εταιρείες αυτές για τη ναυτολόγησή τους!

Οι σπουδαστές μας είναι η οικογένειά μας!

Η εταιρεία μας διαθέτει δέκα γραφεία, στην Ελλάδα, την Ινδία, τη Νορβηγία και την Ιταλία.
Η εργασία μας δεν περιορίζεται στη διευθέτηση και διεκπεραίωση των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών, αλλά επεκτείνεται και στη συνεχή υποστήριξη των σπουδαστών μας προς όλα τα πεδία της ακαδημαϊκής τους ενασχόλησης!

Η μεγαλύτερη εγγύηση αυτού είναι το ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ που σημειώνεται ετησίως από τους σπουδαστές μας, το οποίο ανέρχεται στο απόλυτο 100%.
Για να βελτιστοποιήσουμε τις παροχές μας συνάπτουμε σχέσεις με όλα τα αναγνωρισμένα κέντρα και τους ακαδημαϊκούς φορείς!

1)            Αναλαμβάνουμε την απαραίτητη προετοιμασία του φακέλου εγγράφων με την αίτηση προς το Πολυτεχνείο της Βάρνας

2)            Αναλαμβάνουμε τη μετάφραση και την επικύρωση των εγγράφων στη Βουλγαρική γλώσσα από το Υπουργείο Παιδείας της Βουλγαρίας

3)            Φέρνουμε σε άμεση επαφή τον υποψήφιο σπουδαστή μας με τον αρμόδιο καθηγητή του Πανεπιστημίου και επίσκεψή του στους χώρους του Πανεπιστημίου

4)            Σίγουρη εγγραφή στο Πολυτεχνείο της Βάρνας –  και στην ειδικότητα που επιθυμεί ο σπουδαστής– αναγνωρισμένο πτυχίο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α)

5)            Δίνουμε τη δυνατότητα παραλαβής του υποψηφίου από το αεροδρόμιο, σταθμό τρένων ή λεωφορείων

6)            Καθώς το έργο της εύρεσης στέγης αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο, αναλαμβάνουμε και το έργο αυτό προς διευκόλυνσή σας με το να εξασφαλίζουμε διαμερίσματα στους φοιτητές μας σε προσιτές τιμές

7)            Προσφέρεται η δυνατότητα ξενάγησης του υποψηφίου και της οικογένειάς του, στην πόλη καθώς και πλήρη ενημέρωση και ξενάγηση στο χώρο του πανεπιστημίου (πανεπιστημιακές αίθουσες)

8)            Δίνεται η δυνατότητα παροχής βοήθειας προς σπουδαστές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες (ενισχυτική διδασκαλία με ιδιαίτερο μάθημα)

9)            Διαθέσιμος γιατρός 24 ώρες το 24ωρο για όλους τους φοιτητές μας

10)          Βοήθεια στο έργο εύρεσης εργασίας με την αποφοίτησή τους

11)          Παρέχουμε συμβόλαιο ΔΩΡΕΑΝ νομικής προστασίας καθ’ όλη την διάρκεια σπουδών των φοιτητών μας για τυχόν νομικά θέματα και απρόοπτες νομικές υποθέσεις αστικού δικαίου

12)          Παρακολουθούμε την πανεπιστημιακή πορεία των φοιτητών μας και ενημερώνουμε τους γονείς

13)          Μετάφραση και επικύρωση των βουλγαρικών εγγράφων στα ελληνικά για στρατιωτικούς ή άλλους λόγους ΔΩΡΕΑΝ

14)         Είμαστε η μόνη εταιρεία που διασφαλίζει την απόλυτη επιτυχία στην ακαδημαϊκή σταδιοδρομία των σπουδαστών μας, καθώς η συνδρομή μας δεν περιορίζεται στις πανεπιστημιακές υποχρεώσεις, αλλά επιδεικνύουμε ενδιαφέρον για όλο το φάσμα ενασχόλησης των σπουδαστών μας και με το πέρας της αποφοίτησής τους

15)          Η γραπτή εγγύησή μας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να προσφέρουμε! Η διαρκής παρουσία μας στα κεντρικά γραφεία που βρίσκονται πλησίον του Πολυτεχνείου είναι η διαβεβαίωση του ειλικρινούς ενδιαφέροντος μας

16)          Παρέχουμε μαθήματα βουλγαρικών σε όλους τους φοιτητές μας στα γραφεία μας στη Βάρνα

Η ολοκλήρωση των σπουδών με επιτυχία και δίχως καθυστερήσεις είναι το κεντρικό μας μέλημα! Μεριμνούμε για όλους τους σπουδαστές μας ανεξαιρέτως, προσπαθώντας συνεχώς να βελτιώνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας! Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκονται πάντοτε οι σπουδαστές μας που αποτελούν το θεμελιακό κίνητρο της ανέλιξής μας!