Κάθε χρόνο ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών φεύγει από τη χώρα που είχε επιλέξει ως πρώτη επιλογή και έρχεται στη Βουλγαρία, λόγω της οικονομικής ζωής, των προσιτών διδάκτρων, καθώς επίσης και της ποιοτικής εκπαίδευσης που προσφέρει το Πολυτεχνείο της Βάρνας – Σχολή Εμποροπλοιάρχων Βάρνας. Οι παραπάνω λόγοι έχουν συντρέξει στο να καταστεί η Βουλγαρία δημοφιλής χώρα για τα πανεπιστήμιά της, και να βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες επιλογές των ξένων φοιτητών για τις σπουδές τους.

Αν κάποιος φοιτητής ενδιαφέρεται για την μετεγγραφή του από κάποιο Πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδος, της Βουλγαρίας ή της Ευρώπης γενικότερα θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας.