Το Πολυτεχνείο της Βάρνας είναι κρατικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο έχει αναλάβει την ευθύνη να εξυπηρετήσει τις δημόσιες ανάγκες για την προετοιμασία ειδικευμένων μηχανικών και την υποστήριξη της τεχνικής ανάπτυξης, σε έναν κόσμο που υπόκειται σε παγκόσμιες, τεχνολογικές και πολιτιστικές αλλαγές. Η αποστολή του Πολυτεχνείου είναι να αποτελέσει έρεισμα στην ανάπτυξη του πνευματικού δυναμικού της Βουλγαρίας και της Ευρώπης, να στηρίξει τη διαδικασία της αειφόρου ανάπτυξης και να συμβάλλει στην επίτευξη νέων προτύπων στην επικοινωνία των ανθρώπων. Ως μέρος της δουλειάς μας και με βάση τη στενή συνεργασία μας με τις βιομηχανίες του ενεργού ερευνητικού τομέα, των ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και με βάση τα δικά μας επιτεύγματα, πρέπει να οργανώσουμε τη δημιουργία προσανατολισμένων στην αγορά ειδικών υψηλής κατάρτισης σε όλους τους εκπαιδευτικούς τίτλους για τη βουλγαρική και την παγκόσμια οικονομία, ειδικότερα στους τομείς:

– Ναυπηγική βιομηχανία και Πλοήγηση

– Μηχανολογία και Τεχνολογίες

– Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών και Αυτοματισμών

– Επικοινωνίες και Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τεχνολογιών

– Ηλεκτρική βιομηχανία ενέργειας

– Βιομηχανική διαχείριση

– Οικολογία, εναλλακτικές πηγές ενέργειας και τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Βαρνας
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Βαρνας

Το Πολυτεχνείο της Βάρνας είναι το μοναδικό Βουλγαρικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα που ακολουθεί τη συγκεκριμένη αποστολή, να ενσωματώσει σε μια ενιαία διαδικασία την εκπαίδευση μηχανικών και τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στους τομείς της ναυπηγικής, των θαλάσσιων τεχνολογιών, της κατασκευής θαλάσσιων εγκαταστάσεων, της πλοήγησης και των υδάτινων μεταφορών σε θαλάσσιο περιβάλλον.

Για την επίτευξη αυτών, το Πολυτεχνείο της Βάρνας βασίζεται:

– Στην ικανότητα, τον ενθουσιασμό και την αυτοπεποίθηση των καθηγητών, του προσωπικού και των σπουδαστών για τη μετέπειτα πορεία μέσω της γνώσης και των κοινών αξιών

– Το αξιόλογο όνομα που κατέχει μέσα από την ύπαρξή του, σχεδόν μισό αιώνα εύρυθμης λειτουργίας

– Τη συνεργασία με τα κρατικά και περιφερειακά θεσμικά όργανα και τις επιχειρήσεις της Βουλγαρίας, αλλά και άλλων Ευρωπαϊκών κρατών

– Την επέκταση της εταιρικής σχέσης με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα από την ΕΕ και τον κόσμο.

Call Now Button