Τα απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή σας στο Πολυτεχνείο της Βάρνας είναι τα ακόλουθα:

Τα Δικαιολογητικά για την Εγγραφή σας στο Τεχνικό Πανεπιστημίο – Πολυτεχνείο Βάρνας είναι τα ακόλουθα

1) Γνήσιο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με σφραγίδα της Χάγης (HAGUE APOSTILLE)

2) Αναλυτική Βαθμολογία Β’ και Γ’ Λυκείου

3) Βεβαίωση συνέχισης σπουδών σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) του εξωτερικού με Apostille
* Από τη Σχολική Περιφέρεια που ανήκει το Λύκειο

4) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή και Διαβατηρίου(αν υπάρχει)

5) Έξι πρόσφατες φωτογραφίες Διαβατηρίου

Για ερωτήσεις και απορίες καλέστε μας τηλέφωνα.

Αθήνα:

+30 211 012 35 39 
+30 210 532 44 48 
+30 694 050 90 56

 

Βάρνα:

+359 52 99 36 48