Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Βαρνας

Computing

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Βαρνας

Telecommunications

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Βαρνας

Electronics

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Βαρνας

Software Technologies

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Βαρνας

Navigation - Captain

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Βαρνας

Marine Engineering

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Naval Architecture

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών - Βαρνας

Electrical Engineer (Navy)

3500
REGISTERED STUDENTS
1200
GRADUATED
220
STUDYING NOW
12
EUROPEAN COUNTRIES

Technical University

Graduation Ceremony

Facilities